rozwód

Jak przebiega proces rozwodowy?

Jeśli podjąłeś już decyzję o rozwodzie, to prawdopodobnie teraz zastanawiasz się, jak przebiega proces rozwodowy i co Cię czeka w nadchodzących miesiącach. Sprawa rozwodowa będzie rozstrzygana przez właściwy sąd, ale jej przebieg może być różny w zależności od powodów rozstania i postawy samych małżonków. Dlatego dzisiaj podpowiemy Ci, czego możesz się spodziewać po procesie rozwodowym.

Pozew rozwodowy

Postępowanie rozwodowe rozpoczyna się w momencie wniesienia do sądu pozwu rozwodowego przez jedną ze stron. Taki dokument jeden z małżonków będzie musiał złożyć w sądzie okręgowym właściwym dla swojego miejsca zamieszkania. Co ważne wniesienie pozwu o rozwód w Łodzi wiąże się również z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 600 zł, a jeśli w ramach postępowania chcesz dokonać podziału wspólnego majątku, to musisz się liczyć z dodatkowymi opłatami. W sądzie dokument jest sprawdzany, a jeśli zawiera błędy, to osoba składająca pozew zostanie wezwana, by je poprawić. Kolejnym krokiem będzie wysłanie pozwu do drugiego małżonka, który może, ale nie musi się do niego odnieść. Jednak brak odpowiedzi na pismo z sądu sprawi, że w toku dalszego postępowania pozwany małżonek może stracić możliwość przedstawienia swoich racji przed sądem.

Przebieg sprawy rozwodowej

Na wyznaczenie terminu rozprawy zwykle trzeba czekać nawet kilka tygodni. Ponadto większość rozwodów nie kończy się na jednej rozprawie, szczególnie gdy dochodzi do podziału majątku lub należy ustalić opiekę nad dziećmi. Na rozprawę zabierz ze sobą dowód tożsamości, a wchodząc na salę sądową, wyłącz telefon. Pamiętaj, że rozprawa odbędzie się, nawet jeśli jedna ze stron nie stawi się w sądzie. Ponadto podczas rozwodu w Łodzi każda ze stron może korzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika, który będzie przemawiał w jej imieniu. Na pierwszej rozprawie sąd przesłucha obydwu małżonków oraz jeśli to konieczne również i zgłoszonych świadków.

O co zapyta Cię sąd na pierwszej rozprawie rozwodowej?

Rozwód w Łodzi może być bardzo trudnym doświadczeniem dla małżonków, szczególnie jeśli w trakcie rozprawy trzeba będzie poruszyć wiele osobistych kwestii. Mimo wszystko to, jak będzie przebiegała sprawa rozwodowa, w dużej mierze zależy od samych małżonków. Sąd ma za zadanie ustalić, co doprowadziło do rozpadu małżeństwa oraz, czy istnieje jakaś szansa na jego uratowanie. Dlatego sąd może Cię zapytać o emocjonalną więź z małżonkiem, wspólnotę gospodarczą, więź fizyczną oraz posiadane potomstwo w tym również jego wiek i relacje z każdym z rodziców. Sąd sprawdzi także Twój wiek, wyuczony zawód oraz obecne dochody. Jeśli będzie to rozwód z orzekaniem o winie, to musisz się również liczyć ze żmudnym postępowaniem dowodowym, które będzie miało na celu potwierdzenie lub wykluczenie winy pozwanego współmałżonka.

Rozwód w Łodzi może zakończyć się w przeciągu pół roku, ale może też trwać minimum dwa lata. Warto podkreślić również, że wiele kwestii związanych z podziałem majątku i opieką nad dziećmi możesz ustalić wraz ze współmałżonkiem, zanim jeszcze udacie się do sądu. Wówczas rozprawa przebiegnie dużo szybciej i nie będziecie musieli długo czekać na decyzję o rozwodzie.