eeg

Kiedy zgłosić się na badanie EEG?

Elektroencefalografia (EEG) jest nieinwazyjnym badaniem, które wykonuje się w celu ocenienia bioelektrycznej czynności mózgu. To podstawowa metoda diagnostyczna, służąca wykrywaniu wszelkich patologii występujących w obrębie układu nerwowego.

Metoda diagnostyczna, jaką jest EEG, opiera się na uzyskiwaniu zapisu czynności kory mózgu. Układ nerwowy w ciele każdego człowieka generuje fale elektromagnetyczne o różnych zakresach. Istnieje możliwość ich rejestrowania dzięki zastosowaniu urządzenia, jakim jest elektroencefalograf. Przypomina on swego rodzaju czepek zbudowany z elektrod, które należy w odpowiedni sposób umieścić na głowie pacjenta.

Działanie elektroencefalografu polega na wykrywaniu i zapisywaniu aktywności komórek nerwowych, które budują korę mózgową. Informację na ten temat są przekazywane do komputera wchodzącego w skład urządzenia i obrazowane w formie charakterystycznych linii, nazywanych elektroencefalografem. Następnie neurolog analizuje częstotliwość oraz amplitudę, jaka występuje w zapisie fal mózgowych. Całe badanie przebiega w bezbolesny dla pacjenta sposób. Ponadto może być stosowane do diagnozowania dzieci.

Jakie są wskazania do wykonania elektroencefalografii?

Badanie EEG jest podstawowym narzędziem diagnostycznym umożliwiającym wykrycie wielu zaburzeń neurologicznych. Najczęściej przeprowadza się je u pacjentów z napadami padaczkowymi oraz po urazach czaszkowo-mózgowych. Elektroencefalografia powinna być wykonana u osób, u których zauważone zostały problemy ze skupieniem i pamięcią czy stany lękowe.

Wskazania do tego badania obejmują nawracające bóle głowy, nadpobudliwość czy problemy z utrzymaniem równowagi. Zaleca się także, aby EEG zostało wykonane u osób, które cierpią na długotrwałe problemy ze snem, jąkają się lub występują u nich zaburzenia świadomości. Elektroencefalografia pozwala również wykryć przyczynę zaburzeń wzroku, słuchu oraz niewyjaśnionych omdleń.

Jak przebiega badanie EEG głowy? Wrocław

Badanie EEG przeprowadzane jest w pozycji siedzącej bądź leżącej. Na głowie pacjenta umieszcza się specjalny żel. Jego działanie polega na niwelowaniu zakłóceń, tym samym pozwalając na optymalną transmisję sygnału elektrycznego. Następnie przygotowany czepek, zawierający zwykle 19 elektrod, zakładany jest na głowę pacjenta w taki sposób, aby możliwe było zbadanie każdego z obszarów mózgu. Umieszcza się je na płatach ciemieniowych, skroniowych, potylicznych oraz czołowych.

W pierwszej fazie badania poddawana mu osoba powinna spróbować w jak największym stopniu się wyciszyć i zrelaksować. W kolejnym etapie następuje cykliczne otwieranie oraz zamykanie oczu przez pacjenta, co wpływa na stopniowe zwiększanie aktywności mózgu, a także umożliwia jego dokładne zbadanie. W trakcie stosuje się także fotostymulację, podczas której badany patrzy na różnego rodzaju błyski świetlne, oraz hiperwentylację polegającą na pobieraniu głębokich oddechów.

EEG głowy – Wrocław

Badanie EEG we Wrocławiu przeprowadzają wykwalifikowani lekarze, którzy cechują się empatią i cierpliwością. Nawet niewielkie zmiany w częstotliwości fal mózgowych mogą świadczyć o nieprawidłowościach związanych z działaniem układu nerwowego. Dlatego tak ważne jest, aby badanie to zostało wykonane przez doświadczonego neurologa, wyróżniającego się szeroką wiedzą w tej dziedzinie.