bhp

Co ile szkolenie BHP dla pracowników?

Szkolenie BHP jest bardzo ważne, ponieważ pokazuje, jak mamy się zachowywać w środowisku pracy, gdy wystąpi jakaś niebezpieczna sytuacja dla naszego zdrowia i życia. Dlatego raz na jakiś czas każdemu pracownikowi powinny zostać przypomniane procedury, które obowiązują w danej chwili. Nieraz mogą się po prostu zmieniać, dlatego o ewentualnych modyfikacjach każdy zatrudniony powinien być poinformowany. Na przykład na takich spotkaniach dowiadujemy się o drogach ewakuacyjnych, którymi można się poruszać, gdy wystąpi pożar. Co ile szkolenie BHP dla pracowników powinno być powtarzane?

Szkolenie BHP dla pracownika – co ile lat powinno się odbywać?

Nowi pracownicy często są zobowiązani do tego, aby uczestniczyć w szkoleniu BHP, gdy zostają przyjęci do danej firmy. Wtedy jeszcze przed rozpoczęciem swoich obowiązków poznają zasady obowiązujące w danym miejscu pracy oraz ważne informacje związane na przykład z budynkiem. Każdy pracownik w zależności od tego, jaki zawód wykonuje, musi przejść takie szkolenie w określonym przedziale czasowym.

Dla robotników szkolenie BHP powinno być powtarzane co trzy lata, jeśli przez cały czas pracują w danej firmie. Co pięć lat powinny udać się na nie osoby, które zajmujących fotele kierownicze lub będące przedsiębiorcami. Taki sam okres czasu obowiązuje ludzi pracujących na stanowiskach inżynieryjno-technicznych oraz zajmujących się BHP. W przypadku pracowników biurowych muszą przypomnieć sobie obowiązujące przepisy na takim spotkaniu co sześć lat.

Wiadomo, że pracodawca może prowadzić częściej tego typu szkolenia, na przykład wtedy, gdy doszło w miejscu pracy do wielu zmian, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo zatrudnionych ludzi. Osoba zatrudniająca musi zorganizować szkolenie nie później niż 12 miesięcy od momentu przyjęcia nowego pracownika. Kiedy zostało obsadzone stanowisko kierownicze, to pracownik musi zostać przeszkolony w ciągu sześciu miesięcy od daty jego przyjęcia. W momencie, gdy sami otwieramy swoją firmę, to również w ciągu pół roku musimy przejść obowiązkowe szkolenie BHP. 

W przypadku, kiedy chcesz poznać szczegółowe informacje na temat BHP, co ile lat należy odbyć takie szkolenie i gdzie najlepiej to zrobić, odwiedź stronę internetową https://www.agm-konsulting.pl/.

Dlaczego tak ważne jest przechodzenie szkoleń BHP?

Podczas spotkań ze specjalistą znającym się na bezpieczeństwie i higienie pracy możemy dokładnie dowiedzieć się, jak bezpiecznie przeprowadzić ewakuację, gdy pojawi się niebezpieczeństwo w budynku. Poznamy również dokładne zasady, w jaki sposób dbać o porządek w miejscu, gdzie wykonujemy swoje obowiązki.

Dowiemy się także, jak bezpiecznie wykonywać poszczególne czynności, aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie lub innych. Zostaną nam także przedstawione środki ochrony osobistej, które powinno się używać na danym stanowisku. Na niektórych stanowiskach ochronne ubrania są wymagane i trzeba je nosić zawsze, gdy przebywamy w danym pomieszczeniu.

Na spotkaniu powinny być obecne osoby pracujące w danym zakładzie, ale też szefostwo, aby dowiedzieć się, co dokładnie zrobić, gdyby wystąpiło jakieś zagrożenie. Mając świadomość, co ile szkolenie BHP dla pracowników musi się odbyć, warto do tego celu zatrudnić specjalistę znającego się na tego typu zagadnieniach. Odpowiednia osoba podejdzie rzetelnie do powierzonych jej zadań i postara się przekazać wszystkie niezbędne informacje. 

Ważne jest, aby informacje zostały przekazane zrozumiałym językiem, dzięki czemu pracownik zrozumie wszystkie zasady przygotowane przez prelegenta. Lepiej, żeby spotkania nie były prowadzone byle jak oraz bez obowiązku obecności. Dobrze, aby fachowiec mówił o zagrożeniach, które mogą wystąpić w danej firmie, a nie tylko o ogólnych zasadach panujących w miejscach pracy. Dlatego osoba prowadząca takie szkolenie powinna się dobrze do niego przygotować i poznać obiekt, którego dotyczy spotkanie.  Powinna ona także umieć rozwiać wszelkie wątpliwości szefostwa oraz pracowników, gdy pojawią się jakieś w trakcie przeprowadzanego szkolenia BHP.