nieruchomość

Prawo nieruchomości – na czym polega i kiedy potrzeba pomocy specjalisty?

Aby odpowiedzieć na pytanie, czym jest prawo nieruchomości, należy wyjaśnić czym według litery prawa jest nieruchomość. Kodeks cywilny w Art. 46 § 1. stanowi co następuje:

“Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. W uproszczeniu, możemy zatem powiedzieć, że nieruchomościami są grunty, budynki i lokale”. 

Czym jest prawo nieruchomości?

Zakres przedmiotowy prawa nieruchomości obejmuje takie kwestie jak zagadnienie własności nieruchomości oraz innych praw rzeczowych, które tych nieruchomości dotyczą. Określa rodzaje współwłasności, sposoby nawiązania stosunku własności oraz wynikające z nich prawa i obowiązki. Szczegółowo zajmuje się kwestiami zbycia i nabycia praw własności nieruchomości, ale także problematyką gospodarki nieruchomościami.

Jakie są źródła prawa nieruchomości?

Podstawowymi źródłami prawa nieruchomości są ustawy takie jak:

-Kodeks Cywilny

-Prawo spółdzielcze

-Ustawa o księgach wieczystych

-Prawo budowlane

-Ustawa o własności lokali

Oraz wiele innych. Źródła prawa nieruchomości są zatem rozproszone w wielu aktach prawnych. Dla osoby niezajmującej się na co dzień opisywaną tematyką, może to w znacznym stopniu utrudnić jego zrozumienie. Bez obaw – jeśli potrzebujesz pomocy, skonsultuj się ze specjalistą od prawa nieruchomości w Poznaniu.

Kiedy szukać pomocy specjalisty?

Nie ulega wątpliwości, że przedmiot prawa nieruchomości praktycznie zawsze ma znaczną wartość pieniężną. Wszelkie decyzje dotyczące praw do nieruchomości są decyzjami o wielkiej wadze, których nie należy podejmować bez zachowania szczególnej staranności. Właściwie we wszelkich kwestiach, dotyczących nieruchomości, warto poradzić się specjalisty. Zarówno zakup nieruchomości bez znajomości jej dokładnego stanu prawnego, jak i wynajem mieszkania bez umiejętnego skonstruowania umowy, może skończyć się wielkimi kłopotami. Pomimo względnie łatwego dostępu do ksiąg wieczystych, ich treść nie musi być dla nas łatwo zrozumiała. W sytuacji znacznego skomplikowania zagadnień prawa nieruchomości, ale także potencjalnych skutków ekonomicznych, jakie może dla nas mieć błędne jego rozumienie, praktycznie zawsze warto zwrócić się o pomoc do specjalisty. W niektórych kwestiach same przepisy prawa wymagają od nas udziału odpowiednich podmiotów – przykładowo zbycie nieruchomości lub oddanie jej w użytkowanie wieczyste, wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. 

Gdzie szukać pomocy?

Umowa zbycia nieruchomości wiąże się zawsze z udziałem notariusza, jednak prawo nieruchomości to nie tylko zbycie i użytkowanie wieczyste. Z pomocy warto skorzystać we wszystkich przypadkach, również mniej doniosłych. Bez większego problemu znajdziemy kancelarię prawną, zajmującą się prawem nieruchomości w Poznaniu. Specjaliści pomogą nam uniknąć przykrych konsekwencji. Pamiętajmy, że nieznajomość prawa szkodzi. Podejmując jakąkolwiek decyzję dotyczącą nieruchomości, skontaktujmy się z prawnikiem!