budowa

Co zalicza się do usług budowlanych i jaki obowiązuje za nie VAT?

Opodatkowanie usług budowlanych podatkiem VAT budzi wiele wątpliwości zarówno wśród przedsiębiorców, jak i księgowych. W rzeczywistości bowiem nie wszystkie informacje można czerpać bezpośrednio z ustawy, natomiast interpretacje organów skarbowych też są niejednoznaczne w tej materii. Co zalicza się do usług budowlanych i jaki VAT na nie obowiązuje?

Co zalicza się do usług budowlanych?

Na początek warto wyjaśnić, które usługi zaliczone mogą być do budowlanych. Generalnie nie istnieje jeden konkretny katalog usług wchodzących w skład tej kategorii. W rzeczywistości należy więc stwierdzić, że będzie to zarówno budowa nieruchomości od podstaw, włącznie z postawienie ścian, montażem instalacji czy wykańczaniem wnętrz, jak i remont mieszkania bądź domu. Ogólnie rzecz ujmując, usługi budowlane mogą dotyczyć budowy, przebudowy oraz remontów, a więc wszystkich czynności, które mają na celu ich pełne przeprowadzenie. Co istotne, usługa budowlana może być realizowana nie tylko na terytorium Polski, ale również poza jej granicami.

Jaki VAT na usługi budowlane?

O ile kwestia podatku dochodowego w kontekście usług budowlanych nie budzi większych wątpliwości, o tyle stawka podatku VAT jest przedmiotem licznych dyskusji. Należy wziąć pod uwagę, że prace wchodzące w ich skład, co do zasady, opodatkowane są wartością 23%. Jest to stawka podstawowa, którą należałoby zastosować w każdym przypadku, chyba że ustawa czy rozporządzenie zakłada inaczej. Jednak polskie prawo przewiduje pewien wyjątek, gdy usługi budowlane można opodatkować znacznie niższą, bo 8% VAT. Dotyczy to budowy, przebudowy bądź remontu budynków zaliczanych do budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym. Do tejże grupy nie włączają się domy jednorodzinne o powierzchni przekraczającej 300 metrów kwadratowych ani lokale mieszkalne o wielkości powyżej 150 metrów kwadratowych. Jeśli firma budowlana wykonuje usługi w budynkach, których część zaliczana jest do budownictwa mieszkaniowego, a część nie, to z preferencyjnej stawki VAT może skorzystać tylko w stosunku do tych, które obejmuje społeczne budownictwo mieszkaniowe. W przypadku pozostałych obiektów należy posłużyć się wartością 23%. Co ciekawe, w przypadku przebudowy lokalu użytkowego na mieszkalny można skorzystać ze stawki preferencyjnej, jednak w przeciwnym wypadku należy zastosować tę podstawową.

Dlaczego wybór właściwej stawki VAT jest tak ważny?

Pozostaje pytanie, dlaczego należy tak precyzyjnie wybrać stawkę VAT? Z jednej strony jest ona istotna dla klienta, bowiem w znaczny sposób kształtuje ostateczną kwotę, jaką ten będzie musiał zapłacić za remont. Z drugiej strony firma wykonująca usługi budowlane w Tarnowie, która zastosuje niewłaściwą stawkę VAT, naraża się na odpowiedzialność przed organami podatkowymi. Dlatego w razie wątpliwości można wystąpić o indywidualną interpretację podatkową. Jeśli jednak brakuje podstaw do zastosowania stawki preferencyjnej, będzie trzeba opodatkować usługę stawką podstawową.